Потребителско меню 

 

 

 

 

 

КАК СЕ ОТГЛЕЖДА СПАНАК? PDF Печат Е-поща
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
Градина - Спанак

Какви температури са благоприятни за спанака?

Умерените температури (15-20 градуси ) са оптимални за  растежа на спанака, но той продължава да расте и през зимата, когато времето е по-меко. Във фаза на розетка

издържа продължително понижаване на температурата до - 10, -12 градуси, а при снежна покривка - и до -20 градуси. Високи температури над 25 градуси стимулират образуването на цветоносни стъбла.

Какво е влиянието на дългия ден върху развитието на спанака?

Дългият ден благоприятства за настъпване на генеративна фаза - спанакът стрелкува бързо; преди да е образувал едри листни розетки. Затова, отглеждан през есента или рано през пролетта при условията на естествено къс ден, той образува по-големи и по-облистени розетки

с тъмнозелен цвят' с по-високо съдържание на витамин С, хлорофил и каротин (провитамин А).

Има сортове (летните), които са по-неутрални към дължината на деня.

Какво е влиянието на продължителното засушаване върху спанака?

Тъй като спанакът е влаголюбиво растение и изисква умерена и равномерна почвена и въздушна влажност, сушата влияе в различна степен вредно върху растежа и образуването на листа. При засушаване, съчетано с висока температура и по-дълъг ден бързо губи стопанските си качества. Аналогично е влиянието на суховеите, които са характерни за пролетта в някои райони.

На каква почва спанакът дава най-висок добив?

Понеже спанакът има много високи изисквания към почвеното плодородие, за отглеждането му е подходяща влагоемна, структурна почва с голям запас от органични вещества. Азотът повишава съдържанието на каротин в листата му. Някои изследвания обаче показват, че пора-ди късия му вегетационен период, прекомерно високите доэи от азот са причина за отлагане на големи количества нитрати в листата. Обилието на калий при недостиг на азот обаче довежда до намаляване на каротина.

Какви предшественици предпочита спанакът?

Добри предшественици на спанака са зеленчуковите растения, които освобождават по-рано мястото и които са били богато торени с органични и минерални торове

- ранни домати, ранни картофи, по-ранни краставици - или оставят почвата обогатена с хранителни вещества -фасул, грах. През пролетта, след като спанакът бъде

прибран окончателно, мястото се заема отново с домати, пипер, патладжан, краставици и др.

Кои сортове спанак са подходящи за отrлеждане?

При нашите условия трябва да се отглеждат сортове с добра зимоустойчивост, с бърз темп на растеж както през  eceнтa, така и след презимуването и с късно стрелкуване.

Като такива може да се препоръчат следните:

Матадор 15/29. Образува голяма, 16-25 см в диаметър розетка, полуповдигната, със средно дълги листни дръжки. Листата са големи, овални, почти гладки, месести, зелени, с нежна консистенция и много добри вкусови качества.

Много ран сорт - развива се за около един месец. Презимува много добре. Високодобивен - дава 120-180 кг от100 кв.м като есенна култура. Подходящ е за есенно и за ранно пролетно отглеждане.

 

Чувствителен е към болестта мана.

Мадатор . Късен сорт от Холандия. Розетките са големи, с тъмнозелени месести листа. Зимоустойчив е, но нараства бавно след презимуване, поради което може да се

прибира с около една седмица по-късно от Матадор 15/29.

Добивен сорт, къснострелкуващ.

Листата имат горчивина.

Едър зимен. Листата са по-тъмнозелени от листата на

Матадор 15/29. Закъснява в сравнение с него с 3-4 дни. Подходящ е за отглеждане през есента и рано през пролетта. Има добра зимоустойчивост и е високодобивен. Не е

устойчив на мана.

Хемус. Розетката е голяма, добреоблистена, полуповдигната . Листата са овални, интензивно зелени, месести.

 

Високодобивен, ран и зимоустойчив сорт.

Стрелкува късно и образува по-малко мъжки растения, поради което може да се прибира продължително.

Какво  изложение трябва да има мястото, на което ще се отглежда спанакът ?

Мястото за отглеждане на спанак, който ще презимува, трябва да има южно изложение и да е запазено от силните студени ветрове. Така спанакът расте непрекъснато и може да се прибира още през зимата и много рано през пролетта.

Каква подготовка на почвата изисква спанакът?

Почвата за отглеждане на спанак трябва да се подготвя непосредствено след прибиране на предшественика.

Почистват се всички растителни остатъци и плевели и се извършва дълбока обработка. Ако предшественикът не е бил торен с органични торове, за да се получи висок добив, мястото се тори с органичен тор (попуразложен оборски тор или компост - 300-: 400 кг/1 00 кв.м).Запрепоръчване е да се внесат и минерални торове: 3-4 кг супер- фосфат и 1-2 кг калиев тор на 100 кв.м.,. Мястото се подравнява. Преди есенното засяване, ако е суха, почвата се по-лива предварително с маркуч или по фитарии. Пролетната сеитба може също да се направи на фитарии с оглед осигуряване на евентуална поливка. Преди накопаването

 

на фитариите за сеитба в почвата се внасят 2-3 кг амониев нитрат на 100 кв.м.

Кога трябва да се сее спанакът?

За получаването на реколта през есента спанакът се, сее в края на август - първите дни на септември.

 

За прибиране през зимата и рано през пролетта спанакът се сее през втората половина на септември докъм. 10- 15 октомври. Зимуващият спанак не бива да се засява по-

късно от 20 октомври, особено в по-студените райони на страната. Спанакът от късните есенни посеви не се вкоренява достатъчно, поради което е с лоша зимоустойчивост.

Пролетните посеви от спанак се засяват колкото е възможно по-рано - при първа възможност за работа на открито - В края на февруари. По-късната пролетна сеитба не е подходяща - поради настъпилите високи температури и по-дългия ден спанакът, особено по-ранните сортове, не образува хубава розетка и стрелкува бързо.

Как и с каква сеитбена норма се засява ,спанакът?

Спанакът се сее разпръснато или на редове в плитки браздичкш, отворени с чапа. Разстоянието между редовете е около 15 см. Когато сеитбата е разпръсната, семената

се зариват чрез плитко накопаване с мотика. При редова сеитба браздичките са зариват ,с гребло, като семената се покриват с по-влажна почва.

За да се получи подходяща гъстота на растенията, на 100 кв.м не трябва да се сеят повече от 250 г семена с нормална кълняемост (90-95 %). Редовата сеитба предоставя по-добра възможност за полагане на грижи за посева през вегетацията.

 

Необходимо е да се знае, че неравномерното поникване на семената може да се дължи на ниската кълняемост на семената, на недобра обработка на почвата и на почвено засушаване.

Какви грижи се полагат за спанака през есента?

Когато се образуват 2-4 същински листа, почвата на редовия посев се разрохква, а растенията се подхранват с 1-1,5, кг амониев нитрат на 100 кв.м.Прекаленото подхранване с амониев нитрат се отразява отрицателно върху презимуването - растенията израстват бързо, а голе- мите розетки страдат по-силно от зимните условия в сравнение с по-малките. Когато посевът е много гъст, растенията се прореждат така, че да останат на 8-10 см едно от друго.

 

Какви грижи се полагат за спанака през пролетта?

Щом стане възможно да се работи в градината през пролетта, презимувалият спанак се подхранва с 1-1,5 кг амониев нитрат на 100 кв.м. И се прекопава - при редова сеитба.

Засетият през пролетта спанак, щом понарасне, се подхранва с 1-2 кг амониев нитрат на 100 кв.м и се прекопава.

При засушаване се полива.

Какво трябва да се прави, когато спанакьт се изтеrли?

Изтеглянето на, есенните посеви от спанак след презимуването се наблюдава, когато сеитбата е била късна и растенията са зазимували недобре вкоренени. За него благоприятстват резките температурни изменения в края на зимата и началото на пролетта; които причиняват не-

колкократно замръзване и размръзване на почвата.

За да се предотврати изтеглянето, почвата трябва да се подготви веднага след прибирането на предшественика, за да се послегне до сеитбата на спанака, а засяването да

се извърши своевременно и при условия, благоприятни запоникването на семената.

 

Може да се предприеме леко притъпкване на изтегления спанак с дъска, макар че това невинаги помага. Местата, където спанакът е изсъхнал вследствие на изтегля-

нето, се подсяват.

Kora и как се прибира спанакът?

Засетият в края на лятото спанак е готов за прибиране в началото или в средата на октомври и може да се прибира постепенно до края на октомври и през ноември.

Засетият за презимуване спанак се прибира през февруари - март в зависимост от времето, а засетият през пролетта - през април и началото на май. Растенията се отрязват с нож или с мотика под най-долните розетни листа. Отрязаният спанак се почиства от повредените и за-

съхнали листа и от кал. Ако е много замърсен с кал, се измива.

 

Предназначеният за пазара спанак се поставя в кафези.

Трябва да се има предвид, че спанакът, особено влажният, бързо се запарва и загнива.

Какъв добив може да се очаква от спанака?

Ранният есенен и пролетният спанак дават 70-80 кг на 100 кв.м

 

среден добив, а презимувалият - 120-150 кг на 100 кв.м .