Потребителско меню 

 

 

 

 

 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТИКВИ PDF Печат Е-поща
(3 votes, average 4.67 out of 5)
Оценка на читателите: / 3
Слаба статияОтлична статия 
Градина - Тикви

Кое е по-важното за изискванията на тиквите към топлината, светлината и влажността?

Тиквите са много топлолюбиви и светлолюбиви растения. Най-топлолюбива е мускатната тиква (цигулка, балкабачка). Семената започват да поникват при температура над 14 градуси, но оптималната температура за поникването е 25-28 градуси. Младите растения са чувствителни и към слаби пролетни слани. При нощна температура под 12 градуса прашецът на цветовете не узрява и плодове не се образуват. Тиквичките растат и плододават най-добре при температури 22-28 градуса.

Като извънредно светлолюбиви растения тиквите трябва да се отглеждат на слънчеви места. Те имат огромна листна повърхност и изразходват много вода. Затова, въпреки мощната им коренова система, често страдат за вода и поливането на посевите дава добри резултати. Най-подходяща е умерената почвена влажност - около 70 % от ППВ. Особено влаголюбиви са тиквичките, които изискват напояване през целия вегетационен период. При засушаването им завръзите окапват и плодовете загрубяват. От друга страна, тиквите не понасят високата въздушна влажност. Много вредно за тях е и влиянието на суховеите.

Какви почви и хранителни вещества предпочитат тиквите?

Тиквите растат и плододават най-добре на дълбоки, рохкави, влагоемни, въздухопропускливи и богати с хранителни вещества почви. Затова много благоприятни за тях са богатите наносни, глинесто-песъчливи и черноземни почви със запазена структура. Сбитите и студени песъчливи почви не са подходящи за отглеждането им. Много ефективно е торенето им с оборски тор. Особено Значение от хранителните елементи имат фосфорът и калият, които повишават ранозрелостта и подобряват качеството на плодовете.

Какви са изискванията на тиквите предшественика?

Тиквите, както и краставиците, са много взискателни към предшественика. Най-подходящи за тях предшественици са културите, които оставят почвата богата с хранителни вещества, чиста от плевели, рохкава и със запазена структура. Добри предшественици са зимните житни култури, люцерната, фасулът, доматите, пиперът и др. Не трябва да се отглеждат след себе си и след краставици.

Кои сортове бяла тиква да се предпочитат?

Бяла тиква 48/4. Образува дълги, силно облистени стъбла и мощна коренова система Плодовете са едри, плоскокръгли, гладки или слабо сегментирани, със сивобяла повърхност. Средната маса на един плод е 6-8 кг. Месесетата част е дебела, жълто-оранжева, съдържа 12-15 % сухо вещество. В печено или варено състояние има превъзходни вкусови качества. Късен сорт (вегетационен период 120 дни) и много добивен. Средният добив е 400-500 кг на 100 кв. м.

Ракета. Плодовете са удължени, гладки, със сиво-бя¬ла повърхност, със средна маса 6-7 кг, с дебела жълто¬оранжева месеста част, с отлични вкусови качества в пе¬чено или варено състояние. Късен, високодобивен сорт с много добра съхраняемост на плодовете през зимата.

Кой сорт мускатна тиква (циrулка, балкабачка) е най-подходящ?

Мускатна 51-17. От мускатните тикви е най-добър сорт. Плодовете са едри, с крушовидна форма и оранжевожълта мека кора. Месестата част е оранжева, крехка, с високо съдържание на каротин, а при опичане - с нежна консистенция и приятен вкус. Плодовете узряват около 130 дни след поникването. Сортът дава 350-400 кг среден добив на 100 кв. м.

С добри вкусови качества са и някои местни сортове (акто от мускатната, така и от обикновената тиква, които с успех може да се отглеждат в царевичните насаждения.

Каква е основната подготовка на почвата за отглеждане на тикви?

През есента, след като площта се почисти от остатъците на предшестващата култура, се разхвърлят 300-400 kr полуразложен оборски тор, 5-6 кг обикновен суперфосфат и 2-2,5 кг калиев тор на 100 кв. м. След това се изорава или се прекопава възможно най-рано и най-дълбоко на не по-малко от 25 см дълбочина. Знае се, че удълбочаването на почвения орен слой до 40-45 см е много благоприятно за отглеждането на тикви. Растат отлично на риголвана почва. През пролетта почвата се култивира и бранува. Ако е по-тежка и уплътнена, изорава се или се прекопава отново, но по-плитко - на дълбочина 16-18 см, след което веднага се бранува или се заграпва с гребло, за да се предотврати загубата на вода. При суха пролет оранта се избягва.

За ранно и средно ранно полско производство на тиквички, непосредствено преди разсаждането или сеитбата, почвата се набраздява така, че да се оформят високи и равни лехи, широки около 1 м, и бразди с широчина 60 см

 

За производство на тикви удобно е мястото да се набразди преди сеитбата през 2,5-3 м.