Потребителско меню 

 

 

 

 

 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА КРАСТАВИЦИ ЗА СРЕДНО РАННО И КЪСНО ПРОИЗВОДСТВО PDF Печат Е-поща
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
Градина - Краставици

 

Кога се сеят краставиците за средно ранно и за късно полско производство?

За средно ранно полско производство краставиците се сет на постоянно място обикновено през втората половина на април. Точният срок за сеитба за всеки район се определя така, че семената да поникнат, след като е минала опасността от късните пролетни слани. Ориентировъчно това е през последното десетдневие на април за Южна България и в началото на май за Северна България.

За късно полско производство краставиците се засяват през втората половина на юни и първите дни на юли. При сеитба в края на юли и началото на август добивът е несигурен.

Как се сеят краставиците за средно ранно и за късно полско производство?

За средно ранно полско производство на краставици е най-добре да се използват рътени семена, а за къснонерътени. Мястото, на което ще се отглеждат късни краставици, се полива предварително. Засява се в предварително подготвени гнезда или на редове.

Гнездата се правят с мотика в един ред във фитарията (нейната широчина е около 1,2 м) на разстояние 40-60 см едно от друго, с диаметър 30-40 см със слаб наклон на юг. За сортовете Бистренски и Деликатес е подходящо междугнездово разстояние 60 см, а за късоплодните краставици - 40 см. В гнездата се хвърля по 1-2 лопати добре разложен оборски тор или компост, една част от който се размесва с почвата от гнездото, а с другата част се покрива гнездото след засяването. Семената се засяват в средата на гнездото на дълбочина 2-3 см по 5-6 в гнездо, наредени в кръг или в малка надлъжна браздичка.

При сеитба на редове с чапичка се отварят плитки браздички на разстояние 90-100 см една от друга, а семената се засяват на 3-4 см едно от друго и се покриват с 3-4 см почва.

След сеитбата се разхвърлят примамки срещу поповото прасе.

С каква норма се сеят краставиците на открито?

За засяване на 100 кв.м при гнездова сеитба са необходими 25-28 г семена, а при редова - 30-50 г.

На каква гъстота се оставят след пререждането краставиците за средно ранно и за късно полско производство?

След пререждането на краставиците за средно ранно и за късно полско производство при гнездовото отглеждане се оставят по две растения в гнездо за сортовете Бистренски и Деликатес и по 3-4 растения в гнездо за късоплодните, по-слабо растящи сортове.

При редово отглеждане растенията се прореждат на 25-30 см едно от друго при сортовете Бистренски и Деликатес и на 15-20 см при късоплодните.

Защо късоплодните краставици за средно ранно полско производство се отглеждат и на телена конструкция?

Отглеждането на късоплодни краставици за средно ранно полско производство на телена конструкция има следните предимства:

1. Почвената повърхност между редовете остава незаета от стъблата на растенията през цялата вегетация. Това улеснява почвената обработка, която трябва да се извършва често, тъй като късоплодните краставици се берат всеки ден, а след всяка беритба почвата се уплътнява от утъпкването.

2. Плодовете може да се берат по-лесно и по-бързо, без да се обръщат или да се тъпчат ластуните, което се допуска при обикновеното отглеждане.

3. Растенията се нападат по-малко от болести в сравнение с пълзящите по почвената повърхност, поради което плододават по-дълго време.

4. Увеличават се продуктивните възможности на растенията. От 100 кв.м площ може да се получат 600-1200 кг плодове с високи технологични качества.

На телена конструкция не се отглеждат късни корнишони.

Кога и как се прави телена конструкция за късоплодните краставици (корнишоните)?

Телената конструкция се поставя веднага след сеитбата на краставиците. В края на всеки ред се забива по един бе­тонен или по-дебел дървен кол, висок 2-2,5 м. В реда.на разстояние 2-2,5 м един от друг се набиват също толко­ва високи обикновени градински колове. На коловете се опъват три хоризонтални реда тел. Най-долният отстои на 15-20 см от почвената повърхност, вторият на 70-80 см от първия, а третият - на 80-90 см от втория. След ка­то растенията в редовете се проредят окончателно, сре­щу всяко растение се опъва манила от долния до горния тел: на първия тел манилата се връзва, превива се през втория и отново се връзва на третия тел. Междуредията остават свободни.