Потребителско меню 

 

 

 

 

 

ЛИСТНО ПОДХРАНАВЕ. ЛИСТНИ ТОРОВЕ PDF Печат Е-поща
(0 votes, average 0 out of 5)
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Градина - Зеленчуци

 

 

Постъпилите в листата течни торове се включват в обмяната на веществата в растенията и влияят върху техния растеж и добив. Извънкореновото листно подхранване коригира и допълва торенето на културите с минерални торове.

Най-добър ефект от листното подхранване се получава, ако се прилага във фаза масов цъфтеж и завръз на растенията. Много подходящи са течните  торове, когато климатичните или почвените условия затрудняват торенето на културите. А комбинираното пръскане с течни торове, инсектициди и фунгициди повишава икономическата ефективност на подхранването.

За листно подхранване на селско-стопанските култури, в т. ч. и на зеленчуковите, се използват българските течни комплексни торове А-фиксал (съдържа 9% азот, 9% фосфор и 7% калий) и В-фиксал (съдържа 12% азот, 4% фосфор и 6% калий). И двата вида тор съдържат редица микроелементи - цинк, бор, желязо, молибден, кобалт, манган, мед и растежни стимулатори. По-широко приложение в зеленчукопроизводството намира А-фиксал. Първото третиране с него се извършва най-често отново 15 дни след разсаждането на растенията, а ако те се отглеждат без разсад - когато образуват 3-4 същински листа. След това в интервал от 15 дни се правят няколко подхранвания. А-фиксал се използва в доза 0,3 л/дка, а В-фиксал - 0,4 л/дка. Фиксалите се смесва с всички растителнозащитни препарати с изключение на бордолезовия разтвор.

Вносният течен комплексен тор вуксал също се прилага у нас. Той съдържа 12% азот, 4% фосфор, 6% ,калий, редица микроелементи и растежни регулатори. Прилага се в

началните фази от развитието на зеленчуковите растения до образуване на първите плодове, през 15 дни, в концентрация 0,3-0,5 %. Вуксал може да се смесва с всички инсектициди и фунгициди, които не съдържат метали.

През последните години интерес за селскостопанската практика представляват и суспензионните торове от типа на вуксал, в които хранителните вещества се намират в течно и твърдо състояние. Те са по-устойчиви на ниски температури и се съхраняват повече от две години без промени в химичния им състав. Известни са 6 разновидности. В зеленчукопроизводството по-широко приложение намират: вуксал 1 (съдържа 30% азот, 22,5% калий и 6% магнезий), вуксал 5 (съдържа 24 % азот и 24 % фосфор) и вуксал 6 (съдържа 37,5% азот, 9% фосфор и 15% калий). Всички суспензионни торове съдържат и микроелементи, които влияят благоприятно върху растежа и продуктивността на културите.

Вуксал 1 се използва в доза 0,2-0,4 л/дка, вуксал 5 - в концентрация 0,1-0,2 %, а по-ниските концентрации на течните торове се прилагат, когато растенията са в начални фази на развитие.

Течните торове лесно се разтварят във вода и се прибавят към водата или към разтворите за растителна защита при непрекъснато бъркане. Комбинираните разтвори (течни торове с пестициди) се използват незабавно след приготвянето им.

Листното подхранване трябва да се извършва при подходящи условия за листна адсорбция - сутрин рано, в по-късните следобедни часове или при облачно време. Когато времето е слънчево и топло, торовете бързо се изпаряват и се образуват пригори. След валежи, ако листата са още мокри, ефектът от подхранването е нисък, защото част от тора се стича и абсорбцията е слаба.

Течните торове трябва да се внасят с гръбни пръскачки, като в внимателно се напръскват всички части на растенията.

Течните торове трябва да се съхраняват в здрави, добре затворени опаковки, на тъмно и сухо място помещенията с температура под 0 градуси  или над 35-40 градуси да се избягват.