Потребителско меню 

 

 

 

 

 

С КАКВА ТОР ДА ТОРИТЕ? PDF Печат Е-поща
(0 votes, average 0 out of 5)
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Градина - Зеленчуци

 

На каква дълбочина се внасят торовете в почвата?

Торовете, с които се тори през есента, се внасят с основната обработка на почвата на дълбочина 25-28 см. Торовете, които се внасят с предсеитбената обработка или през време на вегетацията за подхранване, се разпределят на по-малка дълбочина - 15-18 см при пролетно то прекопаване и 5-8 см при подхранването. По такъв начин кореновата система на растенията може да черпи достатъчно хранителни вещества през всички етапи на растежа си.

Торенето, което се прави през есента с дълбоката обработка на почвата и през пролетта с предсеитбената обработка на почвата, се нарича основно, а торенето през време на вегетацията, се нарича подхранване. Подхранването на зеленчуковите растения не може да замени основното торене.

Високи добиви се получават само при съчетаване на основното органично или органо-минерално торене с подхранването.

Koгa се тори с органични торове?

Най-подходящото време за торене с органични торове е през есента, непосредствено преди дълбоката обработка на почвата.

Оборският тор не бива да се оставя на площта дълго вре ме неразпръснат, тъй като голяма част от азота му излита.

Средната норма за есенно наторяване в зависимост от типа на почвата е 300-500 кг полуразложен оборски тор или компост на 100 кв. м през 3-4 години. Ако всяка годи на ще се внася органичен тор, нормата трябва да се намалява до 100-200 кг на 100 кв.м

С пролетното прекопаване или изораване на почвата се внася органичен тор, ако не е внесен през есента. В случая, ако се внася оборски тор, той трябва да бъде разложен. На 100 кв.м се внасят 300 - 350 кг разложен обор ски тор или 350-400 кг компост.

Koгa се тори с азотни минерални торове?

Азотните минерални торове (амониевият нитрат и амониевият сулфат) при песъчлива и лека почва, където азотът е изложен на измиване, се внасят главно през вегетацията на зеленчуковите растения под формата на подхранване. Амониевият сулфат се измива по-трудно от амониевия нитрат. Ето защо една част от него - около 1/2 от нормата за отглеждане на определената зеленчукова култура - може да се внесе с пролетната обработка, преди разсаждането или сеитбата.

При внасяне на азотните торове в по-тежки почви азотът се измива по-трудно, поради което даже и при използване на амониев нитрат, около 1/4 от нормата, предвидена за отглеждане на зеленчуковата култура, може да се внесе преди сеитбата или разсаждането, а останалите 3/4-през вегетацията като подхранване.

Срокът на внасяне на азотните торове зависи и от дължината на вегетационния период на отглежданите зеленчукови култури. Доматите, пиперът, патладжанът и др., чиито вегетационен период е по-дълъг се подхранват с азот ни торове обикновено двукратно - с първото прекопава не и 15-20 дни по-късно; при спанака, салатата, репички те, зеления фасул и други култури с къса вегетация, как то и при зеленчуковия разсад, цялото количество азотен тор може да се внесе преди сеитбата.

Koгa се тори с фосфорни минерални торове?

С фосфорни минерални торове зеленчуковите растения се торят главно през есента и през пролетта, преди сеитбата или разсаждането на растенията. С есенната обработка се внася 1/3 или 1/2 от нормата, а с пролетната - останалата част (2/3 или 1/2). фосфорните торове (супер фосфатът) не се използват за подхранване, тъй като по това време не може да се внасят на подходяща дълбочина и фосфорът остава неизползван от растенията.

При отглеждане на зеленчукови растения на песъчлива почва фосфорните торове се внасят през пролетта вместо през есента.

Koгa се тори с калиеви минерални торове?

Калиевите минерални торове се внасят с есенната и с пролетната обработка на почвата (по 1/2 от нормата). Понякога 1/3 от калиевите торове се дава за подхранва не на зеленчуковите растения. На песъчлива почва калиевите торове се внасят само с пролетната обработка на почвата и с подхранването.

Kora се извършва листното подхранване с лактофол?

Първото листно подхранване с лактофол се извършва 15-20 дни след разсаждането, а при директните посеви на полето - когато растенията образуват 3-ти, 4-ти лист. Следващите подхранвания са през 20-25 дни, като се редуват с обикновеното почвено подхранване през 7-10 дни.

С лактофола се подхранва - пръска се, сутрин до 10 часа и следобед - след 15 часа. Ефектът от подхранване то намалява, когато листата са мокри, тъй като храниелните вещества се оттичат.

Лактофолът може да се смесва с препаратите срещу болести и неприятели и да се пръска заедно с тях.

Как се подхранва с минерални и органични торове?

Подхранването на зеленчуковите растения с твърди минерални торове е лесно изпълнимо. Твърдите минерални торове се внасят встрани от растенията редово или гнездово най-добре след дъжд или след поливка. Внимава се при разпръсването им частици от тях да не попаднат върху листата, понеже причиняват изгаряния. След разпръскването на минералните торове почвата се прекопава.

Особено ефективно е подхранването на зеленчукови те растения с разтвори. Предвиденото за подхранване количество минерални торове се разтваря в съд, поставен над напоителната вада. Разтворът чрез кранче или друго приспособление се излива равномерно в напоителната вада.За органично подхранване, което се редува с минералното, се прави също разтвор, който се нарича от градинарите "шербет". "Шербетът" се приготвя от пресен оборски тор, който се размива от поливната вода в трап, изкопан в напоителната вада. За 100 кв.м са достатъчни 100-150 кг пресен оборски тор за "шербетуване". Птичият тор, който е много добър за подхранване, се насипва в подходящ съд до половината от обема му, залива се с вода и се разбърква от време на време. На другия ден с него може да се подхранва, като се разрежда с вода в съотношение 1: 10. По същия начин се използват урината, торовата течност и пресният оборски тор. Урината се разрежда с вода 8-1 О пъти, торовата течност - 4-5 пъти, а пресният оборски тор - 5-7 пъти.