loading...

Потребителско меню 

 

 

 

 

 

ВЕЩИ ЛИЦА КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИЯ И ОКРЪЖНИЯ СЪД В ГРАД КЮСТЕНДИЛ PDF Печат Е-поща
(0 votes, average 0 out of 5)
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Справки - Съдебна система

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Кюстендил, към Апелативния съд - София, за 2015 г.

 

 

 

 

Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 2 от 9.01.2015 г.

 

 

 

 

1. Клас "Криминалистични експертизи"

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

Александър Асенов Александров, образование висше, квалификация - инженер-химик, експерт-криминалист.

Иван Асенов Попов, образование висше, квалификация инженер-химик.

1.2. Трасологични експертизи

Александър Асенов Александров, образование висше, квалификация - инженер-химик, експерт-криминалист.

1.3. Съдебно-балистични експертизи

Александър Асенов Александров, образование висше, квалификация - инженер-химик, експерт-криминалист.

1.4. Биометични криминалистични експертизи

2. Клас "Съдебномедицински експертизи"

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

Д-р Васил Иванов Николчев, образование висше, специалист по съдебна медицина.

Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия и цитопатология.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше, специалист по хирургия.

Д-р Васил Иванов Николчев, образование висше, специалист по съдебна медицина.

Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия и цитопатология.

Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р Златко Костадинов Величков, образование висше, специалист по хирургия.

Д-р Любомир Боянов Таушански, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р Николай Панев Вардаров, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р Сотир Христов Каралийски, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

Борис Петров Шахов, образование висше, специалност "Молекулярна биология", квалификация молекулярен биолог, специализация "Микробиология".

Мая Иванова Кичева, образование висше, кандидат на биологичните науки, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация биохимик - клиничен химик.

Николай Гинчев Тюфекчиев, образование висше, специалност "Биохимия и микробиология", квалификация биохимик, микробиолог със специализация вирусология.

2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

Борис Петров Шахов, образование висше, специалност "Молекулярна биология", квалификация молекулярен биолог, специализация "Микробиология".

Мая Иванова Кичева, образование висше, кандидат на биологичните науки, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация биохимик - клиничен химик.

Николай Гинчев Тюфекчиев, образование висше, специалност "Биохимия и микробиология", квалификация биохимик, микробиолог със специализация вирусология.

2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше, специалист по хирургия.

Д-р Борис Славчов Жабински, образование висше, специалист по нервни болести.

Д-р Васил Иванов Николчев, образование висше, специалист по съдебна медицина.

Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия и цитопатология.

Д-р Златко Костадинов Величков, образование висше, специалист по хирургия.

Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование висше, специалист по нервни болести.

Д-р Любомир Боянов Таушански, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р Николай Панев Вардаров, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р Михаил Ненков Зарев, образование висше, специалист по хигиена на труда.

Д-р Сотир Христов Каралийски, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

Д-р Александър Асенов Антимов, образование висше, специалист по нервни болести.

Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше, специалист по хирургия.

Д-р Борис Славчов Жабински, образование висше, специалист по нервни болести.

Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р Златко Костадинов Величков, образование висше, специалист по хирургия.

Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование висше, специалист по нервни болести.

Д-р Любомир Боянов Таушански, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р Николай Панев Вардаров, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р Сашка Стойнева Павлова, образование висше, специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия.

Д-р Сотир Христов Каралийски, образование висше, специалист по ортопедия и травматология.

3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"

3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза

Д-р Александър Иванов Паризов, образование висше, специалист по психиатрия.

Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и детска психиатрия.

Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.

Д-р Илка Иванова Кръстева, образование

висше, специалист по психиатрия и нервни болести.

3.2. Съдебнопсихологична експертиза

Антонина Панчова Карамфилова, образование висше, квалификация психология, следдипломна квалификация - клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна депривация, проблеми на осиновяването.

Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация психолог - съдебен експерт.

Катя Александрова Николова, образование висше, квалификация магистър по социални дейности, експерт по психология.

Катя Костадинова Младенова, образование висше, квалификация магистър по социална психология; психолог - съдебен експерт.

Снежина Спасова Михайлова, образование висше, квалификация - специалист по психология.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

Д-р Александър Иванов Паризов, образование висше, специалист по психиатрия.

Антонина Панчова Карамфилова, образование висше, квалификация психология, следдипломна квалификация - клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна депривация, проблеми на осиновяването.

Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и детска психиатрия.

Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.

Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация психолог - съдебен експерт.

Д-р Илка Иванова Кръстева, образование висше, специалист по психиатрия и нервни болести.

Катя Александрова Николова, образование висше, квалификация магистър по социални дейности; експерт по психология.

Катя Костадинова Младенова, образование висше, квалификация магистър по социална психология; психолог - съдебен експерт.

Снежина Спасова Михайлова, образование висше, квалификация - специалист по психология.

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

Д-р Александър Иванов Паризов, образование висше, специалист по психиатрия.

Антонина Панчова Карамфилова, образование висше, квалификация психология, следдипломна квалификация - клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна депривация, проблеми на осиновяването.

Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и детска психиатрия.

Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.

Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация психолог - съдебен експерт.

Д-р Илка Иванова Кръстева, образование висше, специалист по психиатрия и нервни болести.

Катя Костадинова Младенова, образование висше, квалификация магистър по социална психология; психолог - съдебен експерт.

Катя Александрова Николова, образование висше, квалификация магистър по социални дейности; експерт по психология.

Снежина Спасова Михайлова, образование висше, квалификация - специалист по психология.

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

Ана Николова Томова, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Анка Георгиева Липева, образование средно специално, квалификация икономист и счетоводител.

Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация - икономист-системорганизатор.

Валентина Иванова Георгиева, образование висше, специалност "Маркетинг и мениджмънт" и "Финанси", квалификация икономист; специалност "Електрически машини и апарати", квалификация електроинженер.

Валентина Петрова Негревска, образование висше, квалификация икономист.

Валери Василев Христов, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Василка Христова Пиргова, образование средно специално, квалификация счетоводител и икономист.

Вергиния Веселинова Иванова, образование висше, квалификация икономист.

Вили Бориславова Кечева, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Галина Тодорова Матуска, образование средно специално, квалификация икономист-счетоводител.

Геновева Венева Ненова, образование полувисше, квалификация икономист.

Георги Йорданов Спиров, образование висше, квалификация икономист.

Георги Мирчев Вълев, образование висше, квалификация икономист.

Георги Стоянов Велков, образование висше, специалност "Счетоводство и контрол", квалификация икономист-счетоводител, специализация "Данъчен и митнически контрол".

Гергана Йорданова Серафимова, образование висше, квалификация магистър по икономика.

Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.

Димитър Стоянчов Атанасов, образование висше, квалификация икономист.

Евгени Зафиров Таушанов, образование висше, квалификация икономист организатор, доп. квалификации - специалист по проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.

Емил Димитров Нейков, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Емилия Асенова Костадинова, образование висше, сл. тел. 078/551257, квалификация икономист.

Здравка Николова Алексиева, образование средно специално, квалификация счетоводител.

Златка Георгиева Деянчева, образование средно специално, квалификация счетоводител и икономист.

Иван Димитров Петков, образование висше, квалификация стоковед.

Иван Кирилов Дермански, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Иван Тасков Станчев, образование висше, квалификация икономист, организация на пром. производство.

Костадин Симеонов Чучуков, образование висше, квалификация икономист.

Лалка Георгиева Станчева, образование висше, специалност "Счетоводна отчетност", квалификация икономист-счетоводител.

Малинка Богданова Никова, образование висше, квалификация икономист.

Маргарита Крумова Васева, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Мария Ганчева Георгиева-Драгомирова, образование висше, квалификация икономист.

Марияна Георгиева Стоименова, образование средно специално, квалификация икономист-проектант.

Митко Андонов Дъбовски, образование средно специално, квалификация счетоводител.

Надежда Димитрова Шалдупова, образование висше, квалификация икономист по труда.

Недка Вълчева Харалампиева, образование висше, квалификация икономист-системорганизатор.

Николай Иванов Рошков, образование висше, квалификация икономист.

Николина Стефанова Стойнева, образование висше, квалификация икономист.

Петър Стоилов Петров, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Реонита Иванова Йорданова, образование висше, квалификация икономист-счетоводител, разрешение за достъп до КИ до ниво "Секретно" - валидно до 11.06.2016 г.

Роза Методиева Христова, образование висше, специалност "Счетоводство и контрол", квалификация икономист.

Росица Веселинова Митова, образование средно специално, квалификация счетоводител и икономист.

Славка Стоянова Манова, образование висше, квалификация икономист.

Снежанка Райчова Траянска, образование висше, квалификация икономист.

Соня Софрониева Димитрова, образование висше, квалификация аграрикономист, друга специалност организация и управление на бизнеса и управленска отчетност.

Спаска Захариева Чочова, образование полувисше, специалност "Икономика на съобщенията".

Станка Стоянова Чавдарова, образование висше, квалификация икономист-финансист.

Христо Митков Дъбовски - образование висше, специалност "Счетоводство и контрол", квалификация икономист-счетоводител.

Цветан Иванов Дамянов, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация счетоводител и икономист.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

Ана Николова Томова, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация - икономист-системорганизатор.

Валери Василев Христов, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Валентина Иванова Георгиева, образование висше, специалност "Маркетинг и мениджмънт" и "Финанси", квалификация икономист; специалност "Електрически машини и апарати", квалификация електроинженер.

Валентина Петрова Негревска, образование висше, квалификация икономист.

Василка Христова Пиргова, образование средно специално, квалификация счетоводител и икономист.

Вили Бориславова Кечева, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше, квалификация икономист по търговията.

Гергана Йорданова Серафимова, образование висше, квалификация магистър по икономика.

Георги Стоянов Велков, образование висше, специалност "Счетоводство и контрол", квалификация икономист-счетоводител, специализация "Данъчен и митнически контрол".

Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.

Димитър Стоянчов Атанасов, образование висше, квалификация икономист.

Димитър Владимиров Николов, образование висше, специалност "Икономика и организация на селското стопанство", квалификация аграрикономист, специализация "Икономика и управление на АПП".

Евгени Зафиров Таушанов, образование висше, квалификация икономист-организатор, доп. квалификации - специалист по проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.

Емил Димитров Нейков, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Емилия Асенова Костадинова, образование висше, квалификация икономист.

Здравка Николова Алексиева, образование средно специално, квалификация счетоводител.

Иван Кирилов Дермански, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Иван Тасков Станчев, образование висше, квалификация икономист, организация на пром. производство.

Кристина Костадинова Костадинова, образование висше, квалификация магистър по икономика.

Лалка Георгиева Станчева, образование висше, специалност "Счетоводна отчетност", квалификация икономист-счетоводител.

Маргарита Крумова Васева, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Марияна Георгиева Стоименова, образование средно специално, квалификация икономист-проектант.

Надежда Димитрова Шалдупова, образование висше, квалификация икономист по труда.

Недка Вълчева Харалампиева, образование висше, квалификация икономист-системорганизатор.

Николай Иванов Рошков, образование висше, квалификация икономист.

Петър Стоилов Петров, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Реонита Иванова Йорданова, образование висше, квалификация икономист-счетоводител, разрешение за достъп до КИ до ниво "Секретно" - валидно до 11.06.2016 г.

Роза Методиева Христова, образование висше, специалност "Счетоводство и контрол", квалификация икономист.

Славка Стоянова Манова, образование висше, квалификация икономист.

Снежанка Райчова Траянска, образование висше, квалификация икономист.

Соня Софрониева Димитрова, образование висше, квалификация аграрикономист, друга специалност "Организация и управление на бизнеса и управленска отчетност".

Спаска Захариева Чочова, образование полувисше, специалност "Икономика на съобщенията".

Христо Митков Дъбовски, образование висше, специалност "Счетоводство и контрол", квалификация икономист-счетоводител.

Цветелин Кирилов Иванов, образование висше, специалност "Икономика - бизнес администрация"; специализация "Маркетинг, реклама и бизнес комуникации", митнически режим и процедури, мерки на търговската политика, Инкотермс 2000, Интарстат и международен автомобилен транспорт.

Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация счетоводител и икономист.

4.3. Съдебно-стокова експертиза

Ана Николова Томова, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация - икономист-системорганизатор.

Валери Василев Христов, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Валентина Иванова Георгиева, образование висше, специалност "Маркетинг и мениджмънт" и "Финанси", квалификация икономист; специалност "Електрически машини и апарати", квалификация електроинженер.

Вили Бориславова Кечева, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше, квалификация икономист по търговията.

Гергана Йорданова Серафимова, образование висше, квалификация магистър по икономика.

Георги Стоянов Велков, образование висше, специалност "Счетоводство и контрол", квалификация икономист-счетоводител, специализация "Данъчен и митнически контрол".

Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.

Евгени Зафиров Таушанов, образование висше, квалификация икономист-организатор, доп. квалификации - специалист по проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление на корпоративните финанси.

Емил Атанасов Георгиев, образование висше, квалификация машинен инженер.

Здравка Николова Алексиева, образование средно специално, квалификация счетоводител.

Иван Димитров Петков, образование висше, квалификация стоковед.

Лалка Георгиева Станчева, образование висше, специалност "Счетоводна отчетност", квалификация икономист-счетоводител.

Лидия Иванова Ушанова, образование висше, квалификация машинен инженер.

Маргарита Крумова Васева, образование висше, квалификация икономист-счетоводител.

Надежда Димитрова Шалдупова, образование висше, квалификация икономист по труда.

Николай Иванов Рошков, образование висше, квалификация икономист.

Реонита Иванова Йорданова, образование висше, квалификация икономист-счетоводител, разрешение за достъп до КИ до ниво "Секретно" - валидно до 11.06.2016 г.

Роза Методиева Христова, образование висше, специалност "Счетоводство и контрол", квалификация икономист.

Спаска Захариева Чочова, образование полувисше, специалност "Икономика на съобщенията".

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

Валентина Иванова Георгиева, образование висше, специалност "Маркетинг и мениджмънт" и "Финанси", квалификация икономист; специалност "Електрически машини и апарати", квалификация електроинженер.

Валентин Стойчев Стойчев, образование висше, квалификация инженер по радиоелектроника.

Ваня Крумова Цветкова, образование висше, квалификация строителен инженер по ПГС.

Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация машинен инженер - ДВГ.

Васил Станойков Стоянов, образование висше, квалификация инженер геодезист.

Василка Георгиева Пашева, образование висше, квалификация строителен инженер по транспортно строителство.

Виктор Борисов Чочов, образование полувисше, специалност радиотехника.

Георги Асенов Стоименов, образование висше, квалификация машинен инженер, разрешение за достъп до КИ до ниво "Секретно" - валидно до 22.05.2017 г.

Георги Христов Илинов, образование висше, квалификация машинен инженер; от средното образование - техник по оптика.

Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация инженер физик.

Димитър Стойнев Митов, образование висше, квалификация инженер геодезист.

Димитър Янев Томов, образование висше, квалификация инженер по хидроенергийно строителство.

Драган Христов Мазнев, образование висше, квалификация минен инженер по разработка на полезни изкопаеми.

Драгомир Димитров Драгнев, образование висше, квалификация инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

Елена Василева Лозанова, образование висше, квалификация строителен инженер по ПГС.

Емил Атанасов Георгиев, образование висше, квалификация машинен инженер.

Здравка Иванова Велинова, образование висше, квалификация инженер геолог-хидрогеолог; специализация по ИП при строителството на нови жилищни комплекси.

Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация електроинженер.

Йорданка Георгиева Апостолова, образование висше, квалификация инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

Кирил Георгиев Починков, образование висше, квалификация електроинженер.

Кирил Миланов Червеняков, образование висше, квалификация електроинженер.

Лидия Иванова Ушанова, образование висше, квалификация машинен инженер.

Лъчезар Тодоров Димитров, образование висше, квалификация електроинженер.

Маргарита Пенева Стоименова, образование висше, квалификация машинен инженер.

Никола Ангелов Балкански, образование висше, квалификация електроинженер.

Нина Димчова Терзийска, образование висше, квалификация минен инженер по маркшайдерство и геодезия.

Огнян Славчев Цветков, образование висше, квалификация строителен инженер по пътно строителство.

Пламен Димитров Гърбов, образование висше, гражданска квалификация строителен инженер по технология на строителството и военна квалификация военен инженер по технология на строителството.

Росен Иванов Стойчев, образование висше, квалификация минен инженер.

Румен Иванов Серафимов, образование висше, квалификация инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

Румяна Миткова Стоянова, образование висше, квалификация машинен инженер.

Соня Иванова Димитрова, образование висше, квалификация машинен инженер.

Стефка Стоилова Карамфилова, образование средно специално, квалификация среден техник по строителство и архитектура.

Тодор Асенов Стоименов, образование висше, специалност "Водоснабдяване и канализация", квалификация строителен инженер по водоснабдяване и канализация.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

Александър Асенов Александров, образование висше, квалификация - инженер-химик, експерт-криминалист.

Бисер Малинов Кирилов, образование висше, квалификация машинен инженер.

Богдан Найденов Георгиев, образование висше, квалификация машинен инженер.

Борис Георгиев Михалков, образование висше, квалификация - машинен инженер.

Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация машинен инженер - ДВГ.

Георги Асенов Стоименов, образование висше, квалификация машинен инженер, разрешение за достъп до КИ до ниво "Секретно" - валидно до 22.05.2017 г.

Георги Костадинов Илиевски, образование висше - бакалавър, квалификация машинен инженер.

Драган Христов Мазнев, образование висше, квалификация минен инженер по разработка на полезни изкопаеми; сертификат за автотехническа експертиза.

Емил Атанасов Георгиев, образование висше, квалификация машинен инженер.

Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация електроинженер.

Йордан Георгиев Петров, образование висше, квалификация машинен инженер.

Лидия Иванова Ушанова, образование висше, квалификация машинен инженер.

Никола Кирилов Велков, образование висше, квалификация машинен инженер.

Росен Иванов Стойчев, образование висше, квалификация минен инженер.

Симеон Харалампиев Митков, образование средно специално, квалификация машинен техник по механизация на селското стопанство.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация машинен инженер - ДВГ.

Георги Асенов Стоименов, образование висше, квалификация машинен инженер, разрешение за достъп до КИ до ниво "Секретно" - валидно до 22.05.2017 г.

Георги Христов Илинов, образование висше, квалификация машинен инженер; от средното образование - техник по оптика.

Драган Христов Мазнев, образование висше, квалификация минен инженер по разработка на полезни изкопаеми.

Емил Атанасов Георгиев, образование висше, квалификация машинен инженер.

Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация електроинженер.

Людмила Илиева Михайлова, образование висше, квалификация инженер-химик, специалност "Технология на кожите".

Румяна Миткова Стоянова, образование висше, квалификация машинен инженер.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

Кирил Миланов Червеняков, образование висше, квалификация електроинженер.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

Александър Драганов Шулев, образование висше, квалификация инженер по хидромелиоративно строителство.

Анна Анатолиева Тишкова-Алексиева, образование висше, квалификация - архитект.

Анка Стефанова Стоянова, образование средно специално, квалификация - среден техник строителство и архитектура.

Борислав Любенов Гонев, образование висше, квалификация - инженер-геодезист.

Валери Здравков Йовчев, образование висше, специалност "Противопожарна техника и безопасност", квалификация инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност "ПГС", квалификация магистър инженер.

Ваня Крумова Цветкова, образование висше, квалификация строителен инженер по ПГС.

Васил Станойков Стоянов, образование висше, квалификация инженер-геодезист.

Венцислав Николов Точев, образование средно специално, квалификация строителен техник.

Георги Асенов Георгиев, образование висше, квалификация архитект.

Димитър Тодоров Велинов, образование висше, квалификация строителен инженер по ПГС.

Димитър Янев Томов, образование висше, квалификация инженер по хидроенергийно строителство.

Елвира Боянова Цонева, образование средно специално, квалификация строителен техник.

Елка Кирилова Златкова-Симеонова, образование средно специално, квалификация среден строителен техник.

Емил Димитров Кирилов, образование висше, специалност "Промишлено и гражданско строителство - технология", квалификация строителен инженер по ПГС.

Живка Христова Танева, образование висше, квалификация строителен инженер по хидроенергийно строителство.

Зорка Кирилова Кръстева-Видолова, образование висше, специалност "Промишлено и гражданско строителство", квалификация строителен инженер по ПГС.

Йорданка Ставрева Починкова, образование средно специално, квалификация среден техник по строителство и архитектура.

Йорданка Кирилова Низамова, образование висше, квалификация строителен инженер по транспортно строителство.

Катя Костадинова Младенова, образование средно специално, квалификация среден техник по строителство.

Катя Славева Сотирова, образование висше, квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

Любомир Борисов Велинов, образование висше, квалификация инженер-геодезист.

Милан Богданов Ангелов, образование висше, квалификация строителен инженер по ПГС.

Милка Петрова Каблешкова, образование висше, квалификация архитект.

Николай Антонов Манов, образование висше, квалификация строителен инженер по жп строителство.

Николина Иванова Георгиева, образование средно специално, квалификация среден техник по строителство и архитектура.

Огнян Славчев Цветков, образование висше, квалификация строителен инженер по пътно строителство.

Пламен Димитров Гърбов, образование висше, гражданска квалификация строителен инженер по технология на строителството и военна квалификация военен инженер по технология на строителството.

Светлана Любомирова Каролева, образование висше, квалификация инженер по озеленяване.

Серьожа Йорданов Котев, образование висше, квалификация строителен инженер по ПГС.

Соня Цанкова Стойчева, образование висше, квалификация пътни съоръжения.

Станойко Йорданов Станойков, образование средно специално, квалификация среден техник-геодезист.

Стефка Стоилова Карамфилова, образование средно специално, квалификация среден техник по строителство и архитектура.

Стойка Манчева Кънева, образование средно специално, специалност "Строителство и архитектура", квалификация строителен техник.

Стоян Стефанов Грозданов, образование средно специално, квалификация среден техник геодезия и картография.

Тодор Асенов Стоименов, образование висше, специалност "Водоснабдяване и канализация", квалификация строителен инженер по водоснабдяване и канализация.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза

Валери Здравков Йовчев, образование висше, специалност "Противопожарна техника и безопасност", квалификация инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност "ПГС", квалификация магистър инженер.

Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация машинен инженер - ДВГ.

Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация електроинженер.

Кирил Миланов Червеняков, образование висше, квалификация електроинженер.

6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

Светлана Любомирова Каролева, образование висше, квалификация инженер по озеленяване.

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

Мая Иванова Кичева, образование висше, кандидат на биологичните науки, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация биохимик - клиничен химик.

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"

7.1. Съдебно-химическа експертиза

Александър Асенов Александров, образование висше, квалификация - инженер-химик.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация инженер-физик.

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Д-р Валентина Тодорова Тончева, образование висше, квалификация ветеринарен лекар, научна степен доктор.

Д-р Емил Петров Гъгнев, образование висше, квалификация доктор по ветеринарна медицина.

Нина Георгиева Ангелова, образование средно специално, квалификация ветеринарен техник.

8.2. Съдебна агротехническа експертиза

Георги Мирчев Балабански, образование висше, квалификация инженер-агроном.

Димитър Костадинов Джермански, образование висше, квалификация агроном.

Екатерина Антонова Златанова, образование висше, квалификация агроном-полевъд.

Елена Любомирова Трайкова, образование висше, квалификация агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия.

Невена Йорданова Димитрова, образование висше, квалификация агроном-полевъд.

Невенка Асенова Панчева, образование висше, квалификация агроном-полевъд.

Теменужка Сотирова Спасова, образование висше, квалификация агроном-полевъд.

Христо Павлов Вучков, образование висше, квалификация агроном-полевъд.

Цветана Миланова Терзийска, образование висше, квалификация агроном по растителна защита.

9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"

Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност "Резба".

10. Клас "Други съдебни експертизи"

10.3. Оценители

Борис Георгиев Михалков, образование висше, квалификация - машинен инженер; оценка на машини и съоръжения.

Борислав Любенов Гонев, образование висше, квалификация - инженер-геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

Валери Василев Христов, образование висше, квалификация икономист-счетоводител; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения

Васил Атанасов Жабински, образование висше, квалификация машинен инженер - ДВГ; автоексперт при ПТП; оценка на машини и съоръжения.

Василка Георгиева Пашева, образование висше, квалификация строителен инженер по транспортно строителство; оценка на недвижими имоти; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

Галина Тодорова Матуска, образование средно специално, квалификация икономист-счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

Георги Мирчев Балабански, образование висше, квалификация инженер-агроном; сертификат КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

Георги Асенов Георгиев, образование висше, квалификация архитект; оценител на недвижими имоти; лиценз за оценка на други активи (архитектурни паметници на културата и интериор).

Даниела Георгиева Димитрова, образование висше, квалификация инженер-физик; сертификат от КНОБ за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Димитър Стойнев Митов, образование висше, квалификация инженер-геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Димитър Владимиров Николов, образование висше, специалност "Икономика и организация на селското стопанство, квалификация аграрикономист, специализация "Икономика и управление на АПП" - сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения - при покупко-продажба, подялба, обезщетения, пропуснати ползи, нанесени щети, арендни такси, наеми и др. подобни; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания - задължения, обезщетения, наеми, пропуснати ползи и други финансово-парични отношения, произхождащи от договорни и обичайни задължения.

Екатерина Антонова Златанова, образование висше, квалификация агроном-полевъд; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

Елена Василева Лозанова, образование висше, квалификация строителен инженер по ПГС; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Елена Любомирова Трайкова, образование висше, квалификация агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия; оценка на недвижими имоти; оценител на земеделски земи.

Живка Христова Танева, образование висше, квалификация строителен инженер по хидроенергийно строителство; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Здравка Иванова Велинова, образование висше, квалификация инженер геолог-хидрогеолог; специализация по ИП при строителството на нови жилищни комплекси; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Здравка Николова Алексиева, образование средно специално, квалификация счетоводител; автоексперт-оценител; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.

Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност "Резба"; оценка на други активи (произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н.) в сферата на приложните изкуства и етнографията; член на Асоциацията на бизнес оценителите, секция "Художествени произведения".

Йордан Василев Величков, образование висше, квалификация електроинженер; оценител на машини и съоръжения, контрол на техническото състояние на земеделска техника, дипломиран стопански ръководител - мениджър.

Йорданка Ставрева Починкова, образование средно специално, квалификация среден техник по строителство и архитектура; оценка на недвижими имоти.

Йорданка Кирилова Низамова, образование висше, квалификация строителен инженер по транспортно строителство; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Катерина Илиева Дерлипанска, образование висше, квалификация строителен инженер по жп строителство; оценка на недвижими имоти.

Катя Славева Сотирова, образование висше, квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Кирил Георгиев Починков, образование висше, квалификация електроинженер; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Костадин Симеонов Чучуков, образование висше, квалификация икономист; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

Лидия Иванова Ушанова, образование висше, квалификация машинен инженер; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Любомир Борисов Велинов, образование висше, квалификация инженер-геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Митко Андонов Дъбовски, образование средно специално, квалификация счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения; експерт-оценител на единични, група дървета и редини.

Надя Йорданова Великова, образование висше, специалност "Хидромелиоративно строителство", квалификация строителен инженер по хидромелиоративно строителство; оценка на недвижими имоти.

Невенка Асенова Панчева, образование висше, квалификация агроном-полевъд; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.

Никола Кирилов Велков, образование висше, квалификация машинен инженер; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Николина Стефанова Стойнева, образование висше, квалификация икономист; съдебно-счетоводен експерт - вещо лице; експерт-оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.

Румяна Миткова Стоянова, образование висше, квалификация машинен инженер; автоексперт-оценител; експерт-оценител на инвестиционен проект; сертификат от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на търговски предприятия и вземания; експерт по здравословни и безопасни условия на труд.

Симеон Харалампиев Митков, образование средно специално, квалификация машинен техник по механизация на селското стопанство; експерт-оценител на машини и съоръжения; автоексперт-оценител.

Соня Цанкова Стойчева, образование висше, квалификация пътни съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.

Стефка Стоилова Карамфилова, образование средно специално, квалификация среден техник по строителство и архитектура; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

Теменужка Сотирова Спасова, образование висше, квалификация агроном-полевъд; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

Цветана Миланова Терзийска, образование висше, квалификация агроном по растителна защита; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

10.4. Други съдебни експертизи

Георги Асенов Георгиев, образование висше, квалификация архитект; удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството.

Георги Христов Илинов, образование висше, квалификация машинен инженер; от средното образование - техник по оптика.

Гергана Йорданова Серафимова, образование висше, квалификация магистър по икономика; вътрешен одитор в публичния сектор.

Георги Стоянов Велков, образование висше, специалност "Счетоводство и контрол", квалификация икономист-счетоводител, специализация "Данъчен и митнически контрол".

Димитър Владимиров Николов, образование висше, специалност "Икономика и организация на селското стопанство", квалификация аграрикономист, специализация "Икономика и управление на АПП" - селско стопанство - растениевъдство и животновъдство - технология, икономика, организация, отчетност, финансови анализи, аренда, наеми и други отношения; оценка на селскостопански животни, ферми, мандри, колбасарски цехове, консервни фабрики и др.

Тодорка Костадинова Дамянова, образование висше, квалификация инженер-мениджър; преводач-тълковник от и на жестомимичен език.

Мая Иванова Кичева, образование висше, кандидат на биологичните науки, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация биохимик - клиничен химик; използване на ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники.

Маргарита Крумова Васева, образование висше, квалификация икономист-счетоводител; вътрешен одитор в публичния сектор; контрол, одит и отчетност в бюджета на централната администрация.

 


 

Кой е онлайн?

В момента има 3 посетителя в сайта