Потребителско меню 

 

 

 

 

 

СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2012 Г. СТАЖЪТ ЗА ПЕНСИЯ ДА СЕ УВЕЛИЧАВА С 4 МЕСЕЦА ВСЯКА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА PDF Печат Е-поща
(3 votes, average 5.00 out of 5)
Оценка на читателите: / 3
Слаба статияОтлична статия 
Новини - Събитие

 

 

Депутатите започнаха работа с доклад за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО), представен от председателя на ресорната комисия Драгомир Стойнев, предаде Агенция “Фокус”.

В доклада се посочва, че до 31 декември 2011 г. се запазва възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а именно 60-годишна възраст за жените и 63-годишна възраст за мъжете. С промените се предлага постепенно увеличаване на изискуемия осигурителен стаж от 1 януари 2012 г. с четири месеца за всяка календарна година до достигането на 37 години осигурителен стаж за жените и 40 години осигурителен стаж за мъжете през 2021 г. Промените в КСО предвиждат още постепенно увеличаване на изискуемата възраст за придобиване право на пенсия от 1 януари 2021 г. с по 6 месеца на година до достигането на 63-годишна възраст за жените през 2026 г. и 65- годишна възраст за мъжете през 2024 г. 

Повишава се с 3 години от 12 на 15 години изискуемия действителен осигурителен стаж за лицата, които са навършили 65-годишна възраст и желаят да се пенсионират, а от 1 януари 2012 г. възрастта се увеличава с 6 месеца за всяка календарна година до достигане на 67 години от 1 януари 2024 г. Предлага се постепенно увеличаване на изискуемия осигурителен стаж за военнослужещите, държавните служители по Закона за Министерство на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража, от Държавната агенция „Национална сигурност”, за следователите, както и служителите от Главна дирекция „Гражданска защита” на МВР от 1 януари 2012 г. с по 4 месеца за всяка календарна година от 25 години осигурителен стаж, от които 16,6 години действително изслужени по съответните закони до достигането на 28 години осигурителен стаж, от които 18,6 години действително изслужени по съответните закони от 1 януари 2020 г.;
Удължава се действието на преходния период до 31 декември 2014 г., през който лицата, работещи в условията на първа и втора категория труд могат да се пенсионират, при условие, че имат не по-малко от 10 години осигурителен стаж при първа категория труд и не по-малко от 15 години при втора категория труд и ако са навършили 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд;
Въвежда се преходен режим за допълнително задължително пенсионно осигуряване за работещите при условията на първа и втора категория труд до 31 декември 2014 г., като осигурителните вноски в установените размери за работещите при първа и втора категория труд за определен кръг осигурени лица ще постъпват в Националния осигурителен институт, а натрупаните средства по индивидуалните партиди ще се прехвърлят във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване.;

От 1 януари 2015 г. срочните пенсии за работещите при първа и втора категория труд ще се изплащат от професионалните пенсионни фондове. Въвеждат се и допълнителни изисквания по отношение на действителния осигурителен стаж положен за работа във вредни условия и възрастта, като работещите при първа категория труд ще могат да се пенсионират по - рано 12 години и 6 месеца за жените и 10 години и 6 месеца за мъжете. Работещите при втора категория труд ще се пенсионират по – рано 7 години и 6 месеца за жените и 5 години и 6 месеца за мъжете. От началото на 2016 г. по-ранната възраст за пенсиониране на категорийните работници започва да се намалява с 6 месеца на една календарна година до достигането на 8 години по-ниска възраст за работещите при условията на първа категория труд и 3 години по-ниска възраст за работещите при условията на втора категория труд; Предвижда се постепенно увеличение на изискуемия осигурителен стаж за придобиване право на ранна пенсия за учителите с по 4 месеца за всяка календарна година от 1 януари 2012 г. до достигането на 28 години учителски осигурителен стаж за жените и 33 години учителски осигурителен стаж за мъжете през 2020 г. Предлага се повишаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула от 1,1 на сто на 1,2 на сто от 1 януари 2017 г., което повишава размера на сегашните и бъдещите пенсии и повишава коефициента на заместване. Предвижда се от 1 януари 2017 г. всички пенсии за трудова дейност да се преизчислят с 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж. Предлага се след стабилизирането на обществения стълб на пенсионната система от 1 януари 2017 г. да стартира процес на стабилизиране на втория стълб на пенсионната система чрез увеличаване на вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд от 5 на сто на 7 на сто. В доклада се посочва, че така предложеният законопроектът се подкрепя от народните представители на ПП ГЕРБ и Партия Атака, като основните мотиви са свързани с широката обществена подкрепа за проекта, материализирана в Споразумение между правителството, социалните партньори и професионалните пенсионни фондове. 
В доклада се посочва, че народните представители от Коалиция за България, ДПС и Синята коалиция изказаха редица резерви по законопроекта, като Синята коалиция акцентира върху прехвърлянето на средства от индивидуалните партиди на осигурените в професионални пенсионни фондове в Националния осигурителен институт, което те не подкрепят.